Београд - Земун

Стечајни управник стечајног дужника "ЗВЕЗДА"А.Д. Фабрика за обраду стакла Београд / Земун / у стечају ОГЛАШАВА другу продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду, број предмета Ст.бр.132/2015 од 01.09.2016. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009 и 83/2014), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) и на основу сагласности Одбора поверилаца од 14.12.2017. године, стечајни управник стечајног дужника

 

 

Стечајни управник стечајног дужника "TREND CAR" д.о.о. У стечају из Београдa-Земун ОГЛАШАВА продају имовине стечајног дужника путем јавног надметања

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Београду бр. 17-Ст-4457/2012 од  02.08.2012. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају („Сл. гласник РС“ бр. 104/2009)  и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник РС“ бр. 13/2010)   стечајни управник стечајног дужника "TREND CAR" д.о.о. у стечају из Београдa-Земун, Цара Душана бр.266,ОГЛАШАВА
продају имовине стечајног дужника путем јавног надметања

 

Стечајни управник стечајног дужника "ЗВЕЗДА"А.Д. Фабрика за обраду стакла Београд / Земун / у стечају ОГЛАШАВА продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду, број предмета Ст.бр.132/2015 од 01.09.2016. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009 и 83/2014), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) и на основу сагласности Одбора поверилаца од 14.12.2017. године, стечајни управник стечајног дужника

 

 

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „GEMAX“ ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН) – У СТЕЧАЈУ ОГЛАШАВА продају имовине јавним надметањем

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Београду, број предмета 2.Ст.бр.2/2017 од 06.07.2017. године, у складу са члановима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласнин Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010.) стечајни управник стечајног дужника

 

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ  „GEMAX“ ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН) – У СТЕЧАЈУ

"ЗВЕЗДА"А.Д. Фабрика за обраду стакла Београд / Земун / у стечају ОГЛАШАВА продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду, број предмета Ст.бр.132/2015 од 01.09.2016. године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009 и 83/2014), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) и на основу сагласности Одбора поверилаца од 31.05.2017. године, стечајни управник стечајног дужника

 

Subscribe to RSS - Београд - Земун

Гостовање у Београдској хроници 16.10.2017.

Овде можете погледати наше гостовање у емисији Београдска хроника 16.10.2017.

  • Допис председници Владе Србије Ани Брнабић

    Савез стечајних управника Србије упутио је апел председници Владе Србије Ани Брнабић да се Закон о изменама и допунама Закона о стечају ne донесе на брзину и полујавно, јер то може изазвати многе негативне последице.  Добривоје Петровић, председник СУСУС-а истиче да је само 15 дана ѕа спровођење јавне расправе о поменутом нацрту премало за овако “обимну, сложену  и значајну област”.

    Допис у целости можете прочитати на овом линку