Београд

Стечајни управник стечајног дужника ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ “SION SION GROUP“ ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ оглашава продају стечајног дужника као правног лица

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Београду, број предмета Ст-191/2019 од 20.05.2019. године, у складу са члановима 131., 132. и 133. Закона о стечају ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника ("Сл. гласник РС", бр. 62/2018), стечајни управник стечајног дужника

 

Стечајни управник стечајног дужника ГРАЂЕВИНСКО, ТРАНСПОРТНО, ТРГОВИНСКО ДРУШТВО „ADRIACOOP“ А.Д. У СТЕЧАЈУ из Београда ОГЛАШАВА продају имовине јавним надметањем

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Београду, број предмета Ст-4564/2010 од 18.03.2011. године, у складу са члановима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – Одлука УС и 83/2014) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) стечајни управник стечајног дужника

ГРАЂЕВИНСКО, ТРАНСПОРТНО, ТРГОВИНСКО ДРУШТВО

Стечајни управник стечајног дужника СТЕЧАЈНА МАСА ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „GEMAX“ ДОО БЕОГРАД – У СТЕЧАЈУ из Београда ОГЛАШАВА продају имовине јавним надметањем

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Београду, број предмета 2.Ст.бр.2/2017 од 06.07.2017. године и Решења  Привредног суда у Београду, број предмета 2.Ст.бр.2/2017 од 08.02.2018. године о обустави стечајног поступка у односу на стечајног дужника и наставку стечајног поступка у односу на стечајну масу ГП GEMAX  д.о.о. Београд, у складу са члановима 131., 132. и 133. Закона о стечају(«Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011 – др.

Стечајни управник стечајног дужника Холдинг компанија Interspeed АД у стечају из Београда ОГЛАШАВА продају имовине стечајног дужника јавним надметањем посебно по продајним пакетима имовине

На основу правоснажног решења стечајног судије од 29.05.2013. године о спровођењу стечајног поступка банкротством над стечајним дужником Холдинг компанија Interspeed АД у стечају из Београда у предмету број Ст. 2953/2011 Привредног суда у Београду и у складу са чланoвима 132 и 133 Закона о стечају (Сл. гласник  РС бр. 104/2009) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (Сл. гласник РС бр. 13/2010), стечајни управник стечајног дужника Холдинг компанија Interspeed АД у стечају из Београда, који је у систему ПДВ, матични број 07739141,

DAHLIA KOZMETIČKO-FARMACEUTSKA I HEMIJSKA INDUSTRIJA DOO, BEOGRAD (ZEMUN) - U STEČAJU О Г Л А Ш А В А другу продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду 4 Ст. 61/2016 од 04.11.2016. године и Одлуке Одбора поверилаца од 01.03.2017. године, а у складу са чланoм 131, 132, 133. и 135. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/2009, 99/2011, 83/2014, 71/2012 - Одлука Уставног суда) и Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника:

 

„БЕОХЕМИЈА“ д.о.о. у стечају ОГЛАШАВА продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања

 

 

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у  Београду Ст-62/2016 од  05.09.2016. године, а у складу са чланoвима 131, 132, 133,135. и 136. Закона о стечају („Службени гласник  Републике Србије“ број 104/2009 и 83/2014), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије“ број 13/2010) и на основу сагласности Одбора поверилаца од 06.03.2017. године, стечајни управник стечајног дужника

ТУРБИНА 2МС доо у стечају О Г Л А Ш А В А продају имовине јавним прикупљањем понуда

На основу Решења о банкротству које је донео стечајни судија Привредног суда у Београду бр. Ст 4069/2011 од 08.06.2012.године, а у складу са члановима 131, 132 и 133 Закона о стечају (Службени гласник РС бр.104/2009) и Националним стандардом број 5- Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине (Службени гласник РС бр.13/2010), стечајни управник стечајног дужника 

 

ТУРБИНА 2МС доо у стечају

БЕОГРАД,Вреоци,Гвоздена Ђурића бр.15

 

 

GOLDEN FALCON доо у стечају О Г Л А Ш А В А продају покретне имовине јавним надметањем

На основу Решења о банкротству које је донео стечајни судија Привредног суда у Београду бр. Ст 4069/2011 од 08.06.2012.године, а у складу са члановима 131, 132 и 133 Закона о стечају (Службени гласник РС бр.104/2009) и Националним стандардом број 5- Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине (Службени гласник РС бр.13/2010), стечајни управник стечајног дужника 

 

GOLDEN FALCON доо у стечају

БЕОГРАД,Десанке Максимовић  бр.15

 

 

НАВИП а.д.у стечају oглашава продају дела имовине јавним надметањем

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Београду бр .5 Ст. 268/2012 од 11.06.2015.год, а у складу са чланом 131., 132. и 133.Закона о стечају (Сл.гл.РС 104/09) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчавања имовине (Сл.гл.РС бр.13/2010), стечајни управник стечајног дужника

 

 

Друштво за производњу и промет пића

НАВИП а.д. у стечају

Београд, Браће Барух бр.8

 

Оглашава

АГРОПОСЛОВИ ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ О Г Л А Ш А В А продају стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду, пословни број 1.Ст. 219/2015 од 21.07.2015. године, Решења о банкротсву и уновчењу имовине од 20.10.2015. године, а у складу са члановима 131, 132 и 133 Закона о стечају и Националним стандардом број 5 о начину и уновчењу стечајог дужника и Одлуке одбора поверилаца од 30.01.2017. године, стечајни управник стечајног дужника

АГРОПОСЛОВИ ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ

из Београда, улица Шпанских Бораца 3

Pages

Subscribe to RSS - Београд

Гостовање у Београдској хроници 16.10.2017.

Овде можете погледати наше гостовање у емисији Београдска хроника 16.10.2017.

  • Допис председници Владе Србије Ани Брнабић

    Савез стечајних управника Србије упутио је апел председници Владе Србије Ани Брнабић да се Закон о изменама и допунама Закона о стечају ne донесе на брзину и полујавно, јер то може изазвати многе негативне последице.  Добривоје Петровић, председник СУСУС-а истиче да је само 15 дана ѕа спровођење јавне расправе о поменутом нацрту премало за овако “обимну, сложену  и значајну област”.

    Допис у целости можете прочитати на овом линку