ЗАПИСНИК СА III СЕДНИЦЕ СУСУС-а одржане дана 09.12.2012. године

ЗАПИСНИК

СА  III  СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САВЕЗА УДРУЖЕЊА

СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА СРБИЈЕ

Одржане дана 09.12.2012. године у Јагодини  са почетком у 11.00 часова.

За Скупштину је  предложен следећи дневни ред:

1.       Реализација задужења са 2. седнице Скупштине

             - известиоци су носиоци задужења

2.      Прихватање поднетих иницијатива Уставном Суду од стране Удружења стечајних управника Београда, Пожаревца и Панчева и обраћање Савеза удружења стечајних управника Србије Уставном суду

- известилац председник Савеза

3.      Разматрање организације и закључака са II независног скупа стечајних управника Србије у Јагодини

-          известиоци: председник организационог одбора и председник радног председништва

Присутни:

1.                   Представници Удружења стечајних управника Војводине -  Нинослав Шимић и Ивана Матић

2.                  Представници Удружења стечајних управника Београда, Панчева и Пожаревца - Весна Митрић  и Саша Радуловић

3.                  Представници Удружења стечајних управника Централне и Западне Србије  - Драган Давидовић и Зоран Божић

4.                  Представници Удружења стечајних управника јужне и источне Србије- Љубомир Костић и Миле Денић

5.                  Председник Савеза Добривоје Петровић

Присутни чланови Скупштине једногласно су усвојили  предложени дневни ред.

Прелази се на рад по предложеном дневном реду.

1.      Реализација задужења са 2. седнице Скупштине

Председник Скупштине Савеза чита Закључке са друге скупштине савеза удружења стечајних управника,  уз анализу реализације донетих Одлука:

Одлука 2. 

Реализовано у потпуности.

Сајт Савеза удружења стечајних  управника Србије: www.susus.rs отпочео са радом 06.12.12.

Одлука 3.

Реализовано у потпуности.

Информација о оснивању и активностима Савеза упућена свим потребним органима и институцијама.

Одлука 4.

Секретару доставити ажуриране спискове чланова регионалних удружења до краја 2012. године.

Председници регионалних удружења треба да упуте позиве свим лиценцираним стечајним управницима са територије сваког регионалног удружења ради учлањивања у иста регионална удружења. Председници регионалних удружења треба да доставе Секретару Савеза извештај до 01.02.2013. године о приступању нових чланова у регионална удружења.

Одлука 5.

Реализована у потпуности.

Весна Митрић је израдила реферат -  Анализа потребе и значаја формирања Коморе стечајних управника Србије, а који је презентован на 2. независном скупу стечајних управника у Јагодини.

Одлука 6.

Председник Савеза удружења стечајних  управника Србије је израдио коментар нацрта Закона о агенцији за стечајеве и лиценцирање стечајних управника, а који је презентован на 2.независном скупу у Јагодини.

Председник Савеза удружења стечајних  управника Србије треба да упути обавештење свим  потребним органима и институцијама коментар нацрта Закона о агенцији за стечајеве и лиценцирање стечајних управника.

Одлука 7.

Саша Радуловић треба да сачини  комплетну анализу казнене политике АЛСУ до 15.01.2013. године, а који је део презентован на 2. независном скупу у Јагодини.

Одлука 8.

Председник и секретар Савеза треба да изврше анализу могућности добијања просторија за рад Савеза до 20.01.2013. године.

Одлука 9.

Након расправе у вези са начином финансирања регионалних удружења и Савеза донете су  следеће одлуке:

ОДЛУКА

Предлаже се регионалним удружењима да се финансирање врши наплатом чланарине од активних стечајних управника у износу од 1.500,00 динара квартално за сва четири квартала годишње.

Трећина сакупљене чланарине регионалних удружења биће уплаћена Савезу.

ОДЛУКА

Усваја се ценовник оглашавања на сајту СУСУС-а :

-        огласи којима се оглашавају продајеимовине у стечајном поступку -  5.000,00 динара

-        остала оглашавања - 2.000,00 динара

Одлука 10.

Љубомир Костић и председник Скупштине Савеза, Нинослав Шимић, треба да сачине предлог измена и допуна основачких аката Савеза удружења стечајних  управника Србије до 15.02.2013. године.

Председници регионалних удружења треба да доставе Секретару Савеза име и презиме једног члана регионалног удружења за дисциплинску комисију Савеза до 15.02.2013. године

2.     Прихватање поднетих иницијатива Уставном суду од стране Удружења стечајних управника Београда, Пожаревца и Панчева и обраћање Савеза удружења стечајних управника Србије Уставном суду

Скупштина Савеза прихвата поднете иницијативе Уставном Суду од стране Удружења стечајних управника Београда, Пожаревца и Панчева.

Председник Савеза треба да упути информацију Уставном Суду о прихватању од стране Савеза поднетих иницијатива Уставном Суду од стране Удружења стечајних управника Београда, Пожаревца и Панчева.

3.     Разматрање организације и закључака са II независног скупа стечајних управника Србије у Јагодини.

Доноси се:

ОДЛУКА

Скупштина Савеза стечајних управника Србије прихвата закључке  са Другог независног  скупа стечајних управника Србије , одржаног у Јагодини од 07.-09.12.2012. године

У складу са Закључком: 3.  Формирање радне групе са задатком припреме предлога за измене и допуне Закона о стечају; доноси се :

ОДЛУКА

Обавезује се Саша Радуловић да припреми предлог измене и допуне Закона о стечају. Рок за завршетак ове активности 15.01.2013. године.

У складу са закључком 5. Представити у медијима правосудну професију - СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК- у циљу заштите, унапређења и развоја правосудне професије стечајни управник доноси се:

ОДЛУКА

Именују се лица која ће бити у контакту са медијима: Добривоје Петровић,  Саша Радуловић и Ивана Матић.

                                                                                                


Гостовање у Београдској хроници 16.10.2017.

Овде можете погледати наше гостовање у емисији Београдска хроника 16.10.2017.

  • Допис председници Владе Србије Ани Брнабић

    Савез стечајних управника Србије упутио је апел председници Владе Србије Ани Брнабић да се Закон о изменама и допунама Закона о стечају ne донесе на брзину и полујавно, јер то може изазвати многе негативне последице.  Добривоје Петровић, председник СУСУС-а истиче да је само 15 дана ѕа спровођење јавне расправе о поменутом нацрту премало за овако “обимну, сложену  и значајну област”.

    Допис у целости можете прочитати на овом линку