Прописи и Акти

Најважнији прописи у стечајној области:Р.б.


Наслов прописа


 

1.


ЗАКОН О ПРИНУДНОМ ПОРАВНАЊУ, СТЕЧАЈУ И ЛИКВИДАЦИЈИ

(Сл. лист СРЈ бр. 28/1996)

 


 

2.


ЗАКОН O СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ

(Сл. гласник РС бр. 85/2005)

 


 

3.


ЗАКОН O СТЕЧАЈУ

(Сл. гласник РС бр. 104/2009)

 

3a

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ

(„Службени гласник РС“, бр. 104 од 16. децембра 2009, 99 од 27. децембра 2011 др.
закон, 71 од 25. јула 2012 – УС и 83 од 5. августа 2014)

3b

ЗАКОН О СТЕЧАЈУ - пречишћен текст

(„Службени гласник РС“, бр. 104 од 16. децембра 2009, 99 од 27. децембра 2011 др.
закон, 71 од 25. јула 2012 – УС и 83 од 5. августа 2014)


 

4.


ЗАКОН O ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

("Сл. гласник РС ", бр. 54/89, 9/90,19/91, 46/91, 31/93, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95,
35/2002, 101/2005)

 


 

5.


ЗАКОН О ЈАВНИМ АГЕНЦИЈАМА

(Сл. гласник РС бр. 18/2005 и 81/2005)

 


 

 6.


ЗАКОН О АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

(Сл. гласник РС бр. 84/2004, 104/2009 и 89/2015) 

 

 


 

7.


ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

(Сл. гласник РС бр. 47/2010)

 


 

8.


ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ИЗДАВАЊА И ОБНАВЉАЊА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

(Сл. гласник РС бр. 22/2010)

 


 

 

 

9.


ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ НАЦИОНАЛНИХ СТАНДАРДА ЗА УПРАВЉАЊЕ СТЕЧАЈНОМ МАСОМ

(Сл. гласник РС бр. 13/2010)

са прописаним обрасцима, обавезујућим упутством за израду и попуњавање кварталних месечних извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе

 


 

10.


ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ИЗБОРА СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

МЕТОДОМ СЛУЧАЈНОГ ОДАБИРА

(Сл. гласник РС бр.3/2010)

 


 

11.

 


ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД РАДОМ

ЛИЦЕНЦИРАНИХ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

(Сл. гласник РС бр. 35/2010)

 


 

12.


ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ УНАПРЕД ПРИПРЕМЉЕНИМ ПЛАНОМ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ И САДРЖИНИ ТОГ ПЛАНА

(Сл. гласник РС бр.37/2010)

 


 

13.

 

 


ПРАВИЛНИК О ОСНОВАМА И МЕРИЛИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАГРАДЕ ЗА РАД И НАКНАДЕ ТРОШКОВА СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

(Сл. гласник РС бр. 10/2012)

 


 

14.


КОДЕКС ЕТИКЕ ЗА СТЕЧАЈНЕ УПРАВНИКЕ

(Сл. гласник РС бр. 11/2010)

 


 

15.


УРЕДБА О САДРЖИНИ, НАЧИНУ УПИСА И ВОЂЕЊА РЕГИСТРА СТЕЧАЈНИХ МАСА

(Сл. гласник РС бр. 4/2010)

 


 

 

16.


УРЕДБА О ВРСТИ И ВИСИНИ НАКНАДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ И ДРУГЕ УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ У ПОСТУПКУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА СТЕЧАЈНИХ МАСА

(Сл. гласник РС бр. 4/2010)

 


 

17.


ТАРИФА О ОДРЕЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА КОЈЕ ПРУЖА АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

(Сл. гласник РС бр. 54/2010)

 

 


Гостовање у Београдској хроници 16.10.2017.

Овде можете погледати наше гостовање у емисији Београдска хроника 16.10.2017.

  • Допис председници Владе Србије Ани Брнабић

    Савез стечајних управника Србије упутио је апел председници Владе Србије Ани Брнабић да се Закон о изменама и допунама Закона о стечају ne донесе на брзину и полујавно, јер то може изазвати многе негативне последице.  Добривоје Петровић, председник СУСУС-а истиче да је само 15 дана ѕа спровођење јавне расправе о поменутом нацрту премало за овако “обимну, сложену  и значајну област”.

    Допис у целости можете прочитати на овом линку