СКУПШТИНА САВЕЗА

Скупштина Савеза је предвиђена чланом 8 Статута Савеза као орган Савеза.

Чланом 9 истог Статута је предвиђено да Скупштину Савеза чине по 2 члана из сваког удружења оснивача, од којих је један председник удружења по функцији, а други се бира одлуком скупштине сваког удружења.
Скупштина се редовно састаје најмање једном годишње.

Чланом 10 истог Статута је предвиђено које су надлежности, овлашћења, циљеви и задаци Скупштине Савеза.
 
Чланом 11 истог Статута је предвиђен начин рада и одлучивања Скупштине Савеза.

Скупштина Савеза

 

ДРАГАН ДАВИДОВИЋ

председник

Удружење стечајних управника Централне и Западне Србије

063/600-253,

gaks.pn@gmail.com

ЗОРАН БОЖИЋ

Удружење стечајних управника Централне и Западне Србије

063/365-025,
bozicub@ptt.rs

ЈАДРАНКО ПРОТИЋ

Удружење стечајних управника Војводине

063/521-310
jadranko.protic@gmail.com
        ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ
Удружење стечајних управника Војводине
065/683-8888
stupravnik@gmail.com

ВЕСНА МИТРИЋ

Удружење стечајних управника Београда, Панчева и Пожаревца

064/123-58-49,
office@vesnamitric.co.rs

МИРКО БОРОВЧАНИН

Удружење стечајних управника Београда, Панчева и Пожаревца

063/201-766,
borovcanin@eunet.rs

       ДРАГАНА ТОДОРОВИЋ
Удружење стечајних управника Јужне и Источне Србије
 
063/8866-737,
tdragana70@yahoo.com

ЉУБОМИР КОСТИЋ

Удружење стечајних управника Јужне и Источне Србије

064/245-0285,
bankrot.nis@gmail.com


Оснивачки акт С.У.С.У.С.-а


Гостовање у Београдској хроници 16.10.2017.

Овде можете погледати наше гостовање у емисији Београдска хроника 16.10.2017.

  • Допис председници Владе Србије Ани Брнабић

    Савез стечајних управника Србије упутио је апел председници Владе Србије Ани Брнабић да се Закон о изменама и допунама Закона о стечају ne донесе на брзину и полујавно, јер то може изазвати многе негативне последице.  Добривоје Петровић, председник СУСУС-а истиче да је само 15 дана ѕа спровођење јавне расправе о поменутом нацрту премало за овако “обимну, сложену  и значајну област”.

    Допис у целости можете прочитати на овом линку