НАДЗОРНИ ОДБОР САВЕЗА

Надзорни одбор Савеза је предвиђен чланом 8 Статута Савеза као орган Савеза, а чланом 14 истог Статута је предвиђено да Надзорни одбор Савеза има 4 члана са мандатом од 4 године и могућношћу поновног избора без ограничења и бира их Скупштина Савеза из реда свих чланова свих Удружења чланица Савеза.

Надзорни одбор Савеза контролише финансијако пословање Савеза и о уоченим неправилностима, без одлагања обавештава Скупштину Савеза, са захтевом да се уочене неправилности отклоне.

Надзорни одбор Савеза подноси извештај на редовној годишњој седници Скупштине Савеза.


Гостовање у Београдској хроници 16.10.2017.

Овде можете погледати наше гостовање у емисији Београдска хроника 16.10.2017.

  • Допис председници Владе Србије Ани Брнабић

    Савез стечајних управника Србије упутио је апел председници Владе Србије Ани Брнабић да се Закон о изменама и допунама Закона о стечају ne донесе на брзину и полујавно, јер то може изазвати многе негативне последице.  Добривоје Петровић, председник СУСУС-а истиче да је само 15 дана ѕа спровођење јавне расправе о поменутом нацрту премало за овако “обимну, сложену  и значајну област”.

    Допис у целости можете прочитати на овом линку